Na Magistrátu seminář o sociálních službách

Na Magistrátu seminář o sociálních službách
9.10.2006
Novému Zákonu o sociálních službách a souvisejícím právním předpisům je věnován dnešní seminář pro odbornou veřejnost v Sále Zastupitelstva města Ústí nad Labem. Seminář zahájil náměstek primátora T. Jelínek.

Od 1. ledna 2007 vstoupí v platnost nový zákon o sociálních službách, který bude podstatně měnit celý systém poskytování sociálních služeb, především v oblasti ochrany práv příjemců sociálních služeb a jejich práva volby. Rovněž bude ale také měnit postavení obcí v systému zabezpečování potřebných sociálních služeb pro jejich občany.

 

I přes mnohá pozitiva, která přinese, zůstává při jeho bližším prostudování mnoho nezodpovězených otázek, a to zejména v souvislosti s jeho zavedením do praxe. Přechodné období může přinést mnoho problémů všem zúčastněným stranám..

 

„Pevně věřím, že dnešní odborný program tohoto semináře bude velkým přínosem pro všechny zúčastněné strany“, řekl náměstek primátora Tomáš Jelínek.