Na Masarykově třídě bude bezpečněji

1.4.2004
Město podá ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o přidělení státní dotace na střední část stavby, která je součástí projektu ”Masarykova ulice – bezpečná ulice”. Rozhodli o tom radní.

   Účelem stavby ”Masarykova ulice – střední část” je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, zejména se zaměřením na bezpečnost chodců v úseku od křižovatky ulic Londýnská až po bukovský Rondel. Celá akce předpokládá stavební úpravy v prostoru některých křižovatek a v místech samostatných přechodů pro chodce, zlepšení dopravního značení, instalaci světelného signalizačního zařízení na vybraných křižovatkách a přechodech, instalaci kamerového systému k detekci vozidel, která projedou křižovatku ”na červenou” či překročí rychlost, úpravy veřejného osvětlení v celém úseku Masarykovy ulice, instalaci doplňkového osvětlení u vybraných přechodů pro chodce (tzv. osvětlení Zebra) a úpravy zastávek MHD zvýšením nástupní hrany s cílem zajistit bezbariérový přístup do vozů MHD.

   Odhadované celkové náklady činí 15,3 mil. korun, avšak tato částka počítá s 5 % DPH na stavební práce. Po zvýšení DPH na 19 % od poloviny letošního roku se náklady zvyšují na 17,7 mil. Podíl města by měl být 5,2 mil.