Na Masarykově ul. omezený provoz

Na Masarykově ul. omezený provoz
21.7.2006
V rámci oprav Masarykovy ulice (odfrézování povrchu, oprava podkladního betonu a následná pokládka obrusné vrstvy) dojde k dopravním omezením v úseku – od křižovatky s ul. Sadová po Šaldovu a od křižovatky s ulicí U Stadionu po křižovatku s ul. Štefánkova.

     Práce na Masarykově ul. v úseku u polikliniky začnou 22. 7. a budou ukončeny 10. 8. 2006. Z důvodů oprav bude provoz sveden do dvou pruhů. V rámci oprav dojde i k odpojení semaforů v těchto lokalitách.

    V důsledku frézování pozemní komunikace Masarykova od křižovatky ulic Masarykova - Sadová ve směru Bukov bude přemístěna od soboty 22.7.2006 od 7:00 hodin zastávka trolejbusových linek číslo 54, 56 a 60 pod křižovatku ulic Masarykova - Berní do zastávky linek číslo 11 a 52. Zastávka bude přemístěna na dobu cca 14 dní.

    Frézování pozemní komunikace a následnou pokládku živičného povrchu provádí firma Stavby silnic a železnic