Na Mírovém náměstí budou stromy a kašny

Na Mírovém náměstí budou stromy a kašny
19.9.2003
Na Mírovém náměstí by měla být v budoucnosti vysoká zeleň, kašna a zahradní restaurace. Naopak by zde neměly parkovat osobní automobily. Vyplynulo to z konečných výsledků ankety, kterou město vyhlásilo v srpnových Městských novinách.

   Anketní lístek vyplnilo a odeslalo 201 lidí. Pro kašnu se vyslovilo 181 osob a pro vysokou zeleň jen o dva méně. Zastávky MHD v ulici Hrnčířská si přeje 120 respondentů, 60 je proti. Pro zahradní restaurace hlasovalo 169 občanů, 26 si tento typ oddechu v centru nepřeje. Dopravě MHD na Mírovém náměstí řeklo ano 82 lidí proti 70 s opačným názorem. Parkování taxi si zde nepřeje 156 respondentů.

   Celkem 7 osob by na centrální ploše nerado vidělo stánky, 5 lidí nechce herny a 7 reklamy.

   “Výsledky ankety ukazují, že si lidé přejí spíše tradiční architekturu navozující pocit klidu a bezpečí”, říká primátor města Mgr. Petr Gandalovič.

   Projektový tým k Mírovému náměstí, jehož předsedou je obvodní starosta Radek Vonka, akceptoval připomínky veřejnosti. “Stromy, které neměly na centrální ploše podle původní studie být, oddělí dopravní část náměstí od části oddechové. Pod stromy dáme samozřejmě lavičky. Zastávky MHD budou umístěny do Hrnčířské ulice a k OD Labe a na Mírovém náměstí zůstanou jen zastávky ve směru z města. Architekt M. Šrámek přistoupil i na výhrady týkající se původně navrhovaných “korýtek” s vodou a společně s projektovým týmem se přiklonil k vybudování sedmi kašen, o jejichž podobě nyní diskutujeme. Co se týče povrchu Mírového náměstí, navrhujeme kombinaci světlé žuly a tmavšího čediče s důrazem na protiskluzovost. Dlažba bude kamenná, nikoliv betonová. Drobná kamenná dlažba bude povrchem i v Hrnčířské ulici, kde má být provedena výsadba dvojaleje”, říká Vonka.

   Jak dále Vonka sdělil, projektový tým uvažuje, že se už příští rok na jaře na Mírovém náměstí objeví několikametrový vzorek nové dlažby, aby si lidé mohli udělat obrázek, po čem budou v budoucnosti chodit.

   Primátor Mgr. Gandalovič je velice rád, že se projektovému týmu daří s architektem M. Šrámkem, jenž je autorem studie rekonstrukce náměstí, komunikovat. “Uznáváme názory architekta, ale na druhé straně M. Šrámek respektuje naše zájmy. Jsem také mimořádně spokojen s tím, jak se nám do celé věci podařilo zapojit veřejnost”, dodává primátor.

  

   Mírové náměstí bude mít za několik let zcela jinou podobu.