Na muzeum je třeba větší dotace

Na muzeum je třeba větší dotace
29.1.2007
Město odmítne dotaci 65 miliónů korun na rekonstrukci muzea. Rozhodla o tom Rada města.

   Zároveň uložila vedoucímu odboru strategického rozvoje Františku Podrápskému zajistit nové financování této akce z vnějších zdrojů v programovém období EU 2007 – 2013.

   Náklady, které vyplynuly z prvního výběrového řízení, přesahovaly 320 miliónů korun. Po dílčí úpravě projektu a nové soutěži je na stole částka 229 mil. Kč, avšak dalších několik desítek miliónů bude stát vnitřní vybavení budovy. „Celková částka tedy možná dosáhne 280 miliónů korun, takže by město při zachování pětašedesátimiliónové dotace muselo ze svých prostředků uhradit přes 200 miliónů. To si bohužel nemůžeme dovolit. Dotaci odmítneme a okamžitě začneme pracovat na tom, abychom získali na dotacích peníze na pokrytí 85 % celkových nákladů. Tento krok považuji s ohledem na nutnost vynaložit veřejné prostředky i na jiné oblasti za velice zodpovědný“, říká primátor města Jan Kubata.

   Město již na vystěhování muzea zaplatilo z vlastních zdrojů téměř 5 miliónů korun. V zrekonstruovaném muzeu má v budoucnosti sídlit centrum zkoumání česko-německých vztahů Collegium Bohemicum.