Na objemný odpad dalších 2,5 mil.

3.9.2004
Radní uvolnili odboru životního prostředí 2,5 mil. korun k úhradě nákladů na svoz objemného odpadu ve městě.

   Svoz objemného odpadu je prováděn dvakrát ročně. Letos na jaře bylo odstraněno 719 tun, což je mnohem více, než se původně předpokládalo. Výrazně se na tom podílela i nekázeň některých občanů a firem, neboť více než polovina odložených věcí do kategorie objemného odpadu nepatřila. Některé městské části se změnily ve smetiště, byl odkládán i nebezpečný odpad (rozpouštědla, oleje, další chemikálie, akumulátory, pneumatiky, zkažené potraviny). Objem odpadu výrazně překročil původně plánované množství a vyžádal si 1,76 mil. korun. Lze předpokládat, že podzimní svoz, který začne v centrálním obvodu už 6. září a skončí 9. listopadu v Neštěmicích, bude stejně finančně náročný. Proto bylo nutné přidat odboru životního prostředí peníze.