Na sociální a zdravotní služby přes pět miliónů

22.1.2004
Více než pět miliónů korun uvolnilo pro letošní rok město poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb.

  “Peníze obdrží organizace zabývající se péčí o seniory, dlouhodobě duševně nemocné, zdravotně i mentálně postižené, dále o občany ohrožené drogou, v sociální krizi či nepřizpůsobené. Ve výčtu příjemců figurují rovněž organizace, jejichž předmět činnosti se týká péče o etnické menšiny, děti a mládež. Zbývá rozdělit už je 105 tisíc korun, které máme v rezervě”, říká náměstek primátora Mgr. Tomáš Jelínek.

  Tři čtvrtě miliónu korun dostane Fokus na psychologickou, sociální a pracovní rehabilitaci duševně nemocných. Celkem 400 tisíci korunami město přispěje Středisku sociálních služeb Českého červeného kříže a 350 tisíc je určeno místnímu Kontaktnímu centru pro drogově závislé. Pouze o 50 tisíc Kč méně obdrží Spirála na provoz Centra krizové intervence a Oblastní charita na poskytování azylových služeb.