Na sociální služby přes 6 miliónů

Na sociální služby přes 6 miliónů
4.3.2005
Zastupitelstvo města schválilo poskytovatelům sociálních služeb dalších 5,16 mil. korun, které budou použity na realizaci zbývajících 29 projektů.

    Nejvíce finančních prostředků (1,94 mil.) město uvolnilo pro oblast pomoci a péče pro občany v přechodné sociální krizi a společensky nepřizpůsobené. Celkem 896 tisíc korun dostanou organizace na projekty k péči o zdravotně postižené a 790 tis. na pomoc dlouhodobě duševně nemocným. Aktivity zajišťující pomoc osobám ohroženým drogou podpoří rozpočet 595 tis. korunami. Na péči o seniory půjde 363 tisíc korun a na pomoc etnickým menšinám 299 tis. Projekty k péči o mentálně postižené mohou počítat s 173 tisíci korunami a v oblasti sociální pomoci a péče o děti mládež figuruje částka 104 tis. Kč.

   „Poskytovatelé sociálních služeb obdrží od města letos celkově 6,3 mil. První část příspěvků ve výši 836 tisíc korun již schválila letos v lednu Rada města (příspěvky do 50 tis. Kč). Celkově bylo podáno 65 projektů s žádostí o dotaci a 55 z nich úspěšně prošlo“, říká náměstek primátora Tomáš Jelínek.