Na Střekov povedou troleje !

Na Střekov povedou troleje !
1.2.2005
Rada města vzala na vědomí informaci o připravenosti investiční akce na výstavbu trolejbusové trati Střekov a uložila vedoucímu odboru dopravy Daliboru Dařílkovi předložit do konce letošního dubna rozpočtovou změnu k zajištění zahájení této stavby.

    Dopravní podnik má tuto akci s celkovými náklady 166 miliónů korun připravenou už od druhé poloviny 90. let. Stavební povolení je platné do konce letošního roku. Město v minulých letech marně usilovalo o získání dotací na stavbu střekovské trati, ale bude se o to snažit i nadále. Pokud bude muset vše hradit ze svého rozpočtu, vznikne nutnost rozdělit akci na etapy a stavět postupně v průběhu mnoha let.

   Trolejbusová trať Střekov má navázat na nynější trolejové vedení v Hrnčířské ulici. Trasa vede přes most dr. E. Beneše, třídu Národního odboje k ulici Děčínská. Zde směřuje vlevo k čerpací stanici JET a dále na Kamenný vrch ulicí Nová, Poslední cesta, Kojetická až na Novosedlické náměstí a ulici Karla IV. Konečná bude na Šafaříkově náměstí.