Na Větruši bude hotel

Na Větruši bude hotel
30.6.2006
Rada města schválila záměr dostavby hotelového areálu Větruše a vyhlásila poptávací řízení s cílem najít investora.

„Udělali jsme to pro zvýšení atraktivity ústecké dominanty v návaznosti na rozvoj cestovního ruchu ve městě. S některými zájemci už jednáme“, říká primátor města Jan Kubata.

Město chce zmíněným krokem získat nabídky na dostavbu hotelové části tak, aby mohla být vybrána nejefektivnější varianta. Velký důraz bude podle Kubaty kladen na architektonickou vhodnost stavby, zvýšení počtu parkovacích míst, uspořádání majetkových vztahů po realizaci a ekonomiku provozu areálu v návaznosti na rozpočet města.

Co se týče Větruše, radní také našli 750 tisíc korun na stavební úpravy objektu a další potřebné věci, které si celkově vyžádají téměř 3 mil. korun – půjde o počítačovou síť, bezpečnostní zajištění areálu i konferenční vybavení sálů a instalaci kamer a audiozařízení pro ozvučení akcí. Dále to budou venkovní rozvody elektrické energie pro pořádání akcí a připojení mobilních stánků, rozšíření veřejného osvětlení a dalekohled umístěný na terasu pro potřeby návštěvníků.