Na Větruši o sociálních službách

Na Větruši o sociálních službách
25.5.2006
Tématu sociálních služeb a možnostem Evropského sociálního fondu EU byla včera věnována konference Programu aktivní politiky Statutárního města Ústí nad Labem - programu rozvoje lidských zdrojů, trhu práce a sociálních služeb.

   Pořádalo ji město Ústí nad Labem ve spolupráci s ústeckým Centrem komunitní práce v rekonstruovaných prostorách restaurace Větruše.

   Letos poprvé se tak sešlo více než osmdesát zástupců neziskových i příspěvkových organizací Ústecka, aby zhodnotili své dosavadní zkušenosti s čerpáním dotací. V průběhu konference bylo prezentováno celkem devatenáct projektů, které vznikly za podpory ESF a Statutárního města Ústí nad Labem. Realizovalo je sedm neziskových organizací. Jedinou příspěvkovou organizací, která podala projekt, byla Pečovatelská služba Ústí nad Labem. Tento fakt svědčí o tom, že příspěvkové organizace dosud neměly potřebu zpracovávat projekty a stále ještě nevyužívají možnosti Evropského sociálního fondu. Jak uvedla ředitelka Centra komunitní práce, PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, nový Zákon o sociálních službách přináší poskytovatelům sociálních služeb celou řadu změn a mimo jiné bude klást zvýšené nároky na management. Ten bude muset do budoucna věnovat úsilí zejména získávání finančních prostředků. V této souvislosti vyzdvihla dosavadní podporu Města Ústí nad Labem, spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje i s ústeckým Úřadem práce. Náměstek primátora Mgr. Tomáš Jelínek na  konferenci řekl: „První projekty jsme podpořili v roce 2002, o rok později jsme začali realizovat Program aktivní politiky Statutárního města Ústí nad Labem. Za tu dobu jsme přispěli částkou 4 259 000 korun na jedenapadesát projektů, které z grantů Evropské unie získaly dotaci ve výši 101 759 268 korun. Do budoucna chceme poskytovatele sociálních služeb nadále podporovat.“ (ckp)