Na Výboru regionů EU bude Ústí zastoupeno

11.2.2004
Primátor města Mgr. Petr Gandalovič dnes odletěl do Bruselu na zasedání Výboru regionů.

  Výbor regionů byl ustaven na základě Smlouvy o Evropské Unii jako poslední z institucí EU. Jeho hlavním úkolem je vtáhnout regionální a místní orgány - země federativních států, krajská zastupitelstva, města a obce - do tvorby politiky evropských komunit.

  Ustavením Výboru regionů byla současně uzákoněna povinnost pro všechny zákonodárné orgány Evropské unie, aby naslouchaly názorům místních a regionálních zastupitelstev.

  Výbor regionů má 222 členů a stejný počet náhradníků. Mezi nimi jsou prezidenti federálních států a regionů, primátoři, starostové a předsedové krajských a městských rad. Ti obhajují před ostatními institucemi Evropské Unie společné zájmy regionů i své názory na politiku EU.

  “Přínos Výboru regionů spočívá zejména v tom, že města a další regionální celky budou moci být součástí diskuse o řadě věcí, které se budou na půdě Evropské unie diskutovat a rozhodovat. Můžeme zde uplatnit své zájmy a stanoviska”, říká Petr Gandalovič.