Načerno jelo 321 lidí

Načerno jelo 321 lidí
9.9.2005
Celkem 321 černých pasažérů odhalili včera revizoři Dopravního podniku při mimořádné celodenní kontrolní akci v 80 spojích městské dopravy.

   Kontroly probíhaly dopoledne mezi 6.00 a 9.00 hod. v pěti vozech linky č 5 (Caffefour přes Severní Terasu do Krásného Března) a odpoledne za účasti primátora města Petra Gandaloviče a zástupců médií v době od 16.00 do 20.00 hod. na linkách č. 51, 56 a 57 směřujících do neštěmického obvodu. V terénu pracovalo deset kontrolorů doprovázených hlídkou městské policie.

   Pouze třináct provinilců z celkového počtu 321 zaplatilo na místě. Ostatním byly přirážky (pokuty) uložené písemně. Většina dětí ve věku 7 – 10 let neměla na lince č. 5 označené jízdenky, nebo je úplně postrádala. Mnoho cestujících ve věku nad 70 let, kteří mají jízdné zdarma, odmítalo prokázat svůj nárok na bezplatnou přepravu a někteří „posílali“ kontrolory na linky mířící do míst se sociálně slabými obyvateli. Přepravovaní psi neměli až na výjimky náhubek a jedna cestující odložila psa na sedadlo.

   Černí pasažéři, kteří na místě pokutu nezaplatili a neměli osobní doklady, odmítali respektovat pokyny strážníků a někdy je napadali velmi hrubými výrazy, neboť pospíchali do zaměstnání a odmítali vyčkat na ověření svých osobních údajů. To se stávalo na obou linkách.

   Někteří lidé cestující odpoledne, kteří stáli na zastávce a spatřili kontrolory při práci, do trolejbusů nenastoupili. Po sedmé hodině večer byl u řady cestujících cítit alkohol. Tito lidé byli často rovněž agresivní. Akce nicméně proběhla bez vážných incidentů a nedošlo ke zranění kontrolorů ani strážníků.

   Primátor města Petr Gandalovič připomíná, že podobné akce budou pokračovat. „Dopravní podnik nebude v souvislosti s prudkým nárůstem ceny pohonných hmot zvyšovat jízdné. Vyšší náklady na nákup nafty a dalších energií se budeme snažit mimo jiné vyvažovat podstatně větší kontrolou směřující proti černým pasažérům a nekompromisním vymáháním pohledávek“, zopakoval primátor své středeční stanovisko.

   Vyšší cena za naftu připraví Dopravní podnik v období září – prosinec odhadem o 3,4 mil. korun. Na jeden přepravní kilometr to může být až o 2,64 koruny více, než se původně předpokládalo.