Nerušit gymnázium Stavbařů

Nerušit gymnázium Stavbařů
9.3.2005
Prohlášení primátora města k záměru zrušení ústeckého gymnázia.

  Dne 8. 3. jsem byl zástupci pedagogického sboru a žáky gymnázia Stavbařů na veřejném shromáždění informován o zprávách o chystaném rušení gymnázia Stavbařů. Podle informace vedoucího odboru školství Ústeckého kraje pana Harašty je tato myšlenka součástí návrhu Strategie dalšího rozvoje školství v Ústeckém kraji na období 2004/2008, kterou projednal Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost dne 14.2.2004.

   Jako primátor města vyjadřuji výhrady k tomu, že jsem nebyl s tak závažným záměrem ze strany úřadu kraje seznámen již v etapě jeho přípravy. Byl bych jistě s ním vyjádřil svůj nesouhlas daleko dříve a mohli jsme společně hledat řešení ekonomického fungování obou škol.

   Jsem přesvědčen, že pro město Ústí nad Labem je existence dvou gymnázií nesmírně důležitá z důvodu konkurence mezi školami a možnosti volby pro uchazeče o studium. Gymnázium je škola, u které největší procento absolventů pokračuje ve studiu na vysoké škole, a proto jakékoli rušení gymnázií je v regionu, kde je nejnižší podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí, naprosto nepřijatelné.     

   Ústí nad Labem v současné době prožívá zvýšený zájem investorů jak do oblasti průmyslu, tak služeb. Lze tedy očekávat, že v této souvislosti se i zvýší i zájem lidí se středním a vyšším vzděláním o život v našem městě, a proto je třeba, aby i v budoucnu byly pro studium jejich dětí vytvořeny co nejlepší podmínky.

   O záměru uvedeném ve Strategii budu s představiteli Ústeckého kraje jednat a budu v každém případě prosazovat, aby byla upřednostněna varianta zachování obou gymnázií.