Nová kanalizace umožní rekonstrukci náměstí

Nová kanalizace umožní rekonstrukci náměstí
25.11.2004
V ústeckém centru začne už na sklonku letošního roku výstavba kanalizační stoky Z2. Město na tento okamžik netrpělivě čekalo, neboť bez zmíněné investice nelze zahájit rekonstrukci Mírového náměstí.

   Nová stoka povede od křižovatky Na Předmostí před Hrnčířskou ulici, jižní část Mírového náměstí, ulici Revoluční a skončí na křižovatce Revoluční – Masarykova. Celková délka bude činit 710 metrů.

   Současně bude Severočeská vodárenská společnost zkapacitňovat stoky na Masarykově ulici a rekonstruovat kanalizaci v ulici Žukovova.

   Stavební práce ve středu města zkomplikují na více než jeden rok dopravní situaci okolo Mírového náměstí i život obyvatel, kteří se zde denně pohybují. Výsledkem však bude nejen pronikavé zlepšení životního prostředí v oblasti čistoty vody, ale také možnost zahájit práce na nové podobě Mírového náměstí, která vzešla z připomínek Ústečanů.

 

 

Na "základní kámen" nové stavby poklepali primátor Ústí n. L. P. Gandalovič,

generální ředitel SVS, a.s. M. Harciník a další představitelé samosprávy, státní 

správy a podnikatelské sféry.