Nové náměstí a čistější Labe

Nové náměstí a čistější Labe
10.12.2004
Mírové náměstí a okolí se změní k nepoznání. Už v červenci příštího roku se rozběhne první etapa revitalizace městského centra, na jejíž konci bude rekonstruovaná centrální plocha, včetně ulic Hrnčířská a Revoluční.

   Nová kanalizace

 

   Stavební ruch ve středu Ústí nad Labem však začne už počátkem roku 2005. Severočeská vodárenská společnost začne stavět stoku Z2, která svede splašky do čistírny odpadních vod v Neštěmicích. Projekt, který přinese výrazné zvýšení čistoty v řece Labe, však způsobí návštěvníkům centra dílčí komplikace.

   „Na začátek výstavby kanalizační stoky jsme netrpělivě čekali, protože bez toho není možné Mírové náměstí rekonstruovat. Obě akce se v polovině nadcházejícího roku časově protnou. Části centra města budou „rozkopané“ až do poloviny roku 2006. Některým lidem se to možná nebude líbit, ale Ústečané chtějí mít hezčí náměstí a bez stavebních prací to prostě nejde“, říká primátor města Petr Gandalovič.

   Kromě nové 710 metrů dlouhé stoky, která povede od Předmostí přes Mírové náměstí až ke křižovatce Masarykova – Revoluční, budou vodaři v Ústí ještě zkapacitňovat kanalizaci na Masarykově ulici a rekonstruovat kanalizaci v ulici Žukovova na Střekově. Další akcemi budou např. přepojení Stříbrnického potoka a odvedení odpadních vod z oblasti Krásného Března.

 

  Stavbaří začnou v Hrnčířské

 

   Co se týče rekonstrukce Mírového náměstí, práce se budou nejprve odvíjet v Hrnčířské ulici, která by měla být hotová už v polovině listopadu příštího roku. „Rekonstrukce náměstí bude zahájena počátkem října a do Revoluční ulice stavbaři dorazí až v červnu 2006. Termín ukončení je stanoven na srpen. Stavební povolení je již vydáno a generální projektant nyní dokončuje dokumentaci pro výběr zhotovitele“, uvádí starosta centrálního obvodu a šéf projektového týmu na tuto akci Radek Vonka.

   Celkové náklady na revitalizaci centra budou činit 126,2 mil. korun (bez DPH). Žádost o přidělení podpory se Společného regionálního operačního programu byla po nominaci v krajském kole letos v září podána do kola národního na Ministerstvo pro místní rozvoj. Do národního kola v rámci programu „Regenerace a revitalizace vybraných měst“ bylo předloženo celkem 20 projektů. Ministerstvo je nyní hodnotí a v lednu příštího roku by měla zasedat Národní výběrová komise. Město usiluje o dotaci ze SROP ve výši 94,6 mil. a 15,7 bude chtít získat z MMR. Radnice by financovala jen 12,5 % celkových nákladů.

 

   Podoba náměstí a okolí

 

   Z Mírového náměstí zmizí nevzhledný asfalt, který bude nahrazen Kamennou dlažbou v kombinaci čediče a žuly. „Řešili jsme např. otázku, zda bude nový strukturovanější povrch vyhovovat i vozíčkářům. Jsme přesvědčeni, že problém mít nebudou“, říká Vonka.

   Horní okraj náměstí bude lemován stromy různých druhů, zasazených do okrasných mříží. Na náměstí bude množství laviček, malých fontán i nerezových pítek. Novinkou bude i moderní světelný mobiliář. V Hrnčířské ulici vznikne stromová alej. Bude odstraněn také pás zeleně oddělující obě silnice a plocha Mírového náměstí se tak o něco zvětší.

   „Město loni oslovilo Ústečany anketou v Městských novinách a zeptalo se, jaké chtějí mít náměstí. Veřejnost si řekla o některé změny, se kterými původní návrh nepočítal, a my jsme přání lidí akceptovali. Např. zde neměly být vůbec stromy“, konstatuje starosta.

  

   Doprava

 

   Při realizaci akce zůstává beze změny linkové vedení, trasy i jízdní řády všech autobusových a trolejbusových linek MHD. Dojde pouze ke změně umístění a počtu zastávek a ke změně trakčního trolejového vedení. „To je pro Ústečany dobrá zpráva, protože jsme se původně trochu obávali, že rekonstrukce centra přinese velké dopravní nesnáze“, připomíná Vonka.

   V průběhu rekonstrukce zmizí z Mírového náměstí zastávky ze směru k Divadlu, které budou nově umístěny do ulice Hrnčířská ve směru k Mírovému náměstí a do ulice Revoluční ve směru k Divadlu. Dále bude přemístěna výstupní zastávka linky číslo 60 a 62 na Mírovém náměstí, která se posune do jedné ze dvou stávajících zastávek ve směru k Předmostí. „Zastávky MHD už v horní části náměstí nebudou. Centrální plocha se tím zklidní, potlačí se její tranzitní charakter ve prospěch pobytového a oddechového“, uvádí starosta.

 

Takto by mělo Mírové náměstí vypadat v srpnu 2006.