Nové zábavní centrum do tří let

Nové zábavní centrum do tří let
13.9.2005
Dohodu o spolupráci do roku 2015 týkající se společných kroků k výstavbě nového nákupního a zábavního centra v prostoru kolem Nové tržnice podepsali dnes primátor města Ústí nad Labem Petr Gandalovič a generální ředitel AM Development pro střední Evropu Ronald Dasbach.

    Město se zde zavazuje učinit veškeré potřebné kroky k projednávání a schválení projektu výstavby komplexu ve svých orgánech tak, aby byly investorovi vytvořeny vhodné podmínky k realizaci celého záměru. Jde zejména o soulad územního a regulačního plánu příslušného území se záměry projektu a podporu investora v jednáních  s dalšími vlastníky pozemků, které se nacházejí v území dotčeném celou akcí. Dále to je např. podpora AM Development v jednáních s orgány státní správy a dalšími institucemi, organizacemi nebo osobami.

   Nizozemská společnost AM Development přispěje dle dohody městu částkou 10 miliónů korun na vybudování zcela nové dopravní infrastruktury v ulici Malá Hradební (mimoúrovňové křížení mezi Malou Hradební a vjezdem do komplexu). Dále městu např. daruje část pozemků v okolí dokončeného centra, které budou určeny jako „veřejně prospěšné“. Dohoda rovněž zavazuje AM Development zahájit demolici stávajícího objektu Nové tržnice do 1. září příštího roku.

   Obě strany současně podepsaly Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a nájmu pozemků a smlouvu o zřízení věcného předkupního práva.

    Společnost AM Development se letos na jaře v aukci stala majitelem stávající zdevastované budovy Nové tržnice, s cílem obnovit vnitřní část města v prostoru obou tržnic, na plochách parkovišť za OD Labe a šikmým kostelem a postavit zde do tří let multifunkční objekt obchodního centra s výraznými prvky funkcí pro volný čas. Realizací projektu chce AM posílit pozici centra města, přispět k významu Ústí nad Labem jako regionální destinace a tím přítáhnout vice návštěvníků a turistů z celého regionu, vytvořit 400 – 600 nových pracovních míst,  a podnítit k dalším novým investicím a rekonstrukcím ve městě. Architekti nového projektu se nechali inspirovat historickou podobou tohoto území lemovaného kdysi městskými hradbami s výraznými vstupními branami. Chtějí vytvořit dílo, které by působilo přirozeně, jako by na tomto místě stálo odjakživa.

   Realizací projektu  vznikne nový důstojný prostor v centru krajské metropole, včetně náměstí okolo kostela, jenž poskytne Ústečanům příjemné a funkční prostředí s lidským měřítkem. Dvoupodlažní centrum nabídne celkem 25 000 čtverečných metrů pronajímatelné plochy a bude obsahovat kromě moderního supermarketu a rozmanité škály obchodů mezinárodních značek rovněž množství restaurací, kaváren, specializovaných obchodů, moderní multikino, fitnes centrum, 900 parkovacích mist apod.

   Předpokládaná výše investice je cca 1,7 mld. Kč. Zahájení výstavby je plánováno na podzim 2006.    

   Primátor města Petr Gandalovič označil plány AM Development za vynikající příležitost k modernímu rozvoji centra Ústí nad Labem. „Město by rovněž rádo zapojilo společnost AM Development do práce na řešení projektu revitalizace nábřeží a nádraží“, dodává primátor.

 

 

                                                          Kdo je AM Development?

 

   AM Development je přední mezinárodní developerská společnost zabývající  se výstavbou rozsáhlých vnitroměstských obchodních a administrativních center, residenčních a polyfunkčních projektů v Holandsku, Francii, Belgii, Německu, Španělsku, Portugalsku, České republice, Irsku Velké Británii a Turecku. Společnost realizovala  velké množství inovativních a mezinárodními cenami ověnčených projektů, zejména takových, které se zabývaly komplexními revitalizacemi vnitřních městských center. V České republice společnost AM realizovala projekt Olympia Centra v Plzni a v Olomouci. V současné době  intenzivně pracuje na výstavbě  největšího nákupního centra v České republice  - Centra Chodov v  Praze a přípravě projektu v Liberci a Ostravě.  

 

Vedení města obdrželo od AM Development symbolický dar v podobě

zlatého kladiva.

 

Primátor Petr Gandalovič při podpisu smluv.

 

...a na závěr si připijeme.