O integrovaném plánu na Větruši

O integrovaném plánu na Větruši
25.6.2007
Na výletním zámečku Větruše se dnes konala konference „Integrované plány rozvoje města Ústí nad Labem 2007 – 2013“.

   IPRM je strategický dokument města obsahující soubor konkrétních projektů, které komplexně řeší rozvoj města a jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci určitého tématu. Povinně IPRM zpracovávají města nad 50 tis. obyv., která chtějí čerpat dotace z Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Severozápad – Prioritní osa 1 (Regenerace a rozvoj měst). Znamená to, že na projekty týkající se regenerace a rozvoje měst, které nebudou v IPRM, nebude z ROPu poskytnuta dotace.

   Dnešní konference měla představit veřejnosti současný stav příprav na následující sedmileté programové období.  Součástí konference byla prezentace přípravných prací směřujících k integrovanému rozvoji města Ústí nad Labem, které byly realizované v rámci projektu BROÚK /Budoucí rozvoj Ústeckého kraje/.

 

   Jedním z hlavních cílů této aktivity je lepší možnost dosažení na prostředky EU pro všechny zúčastněné.

 

 

Konferenci IPRM na Větruši zahájil primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata.