Občané dostali SMS o úniku chlóru

21.4.2004
Město Ústí nad Labem dnes informovalo občany prostřednictvím SMS zpráv o ranním úniku malého množství chloru z areálu Spolku. Tato telefonní služba byla využita již potřetí.

   Primátor města Mgr. Petr Gandalovič, který je nyní v Bruselu na jednání Výboru regionů, byl o této události informován generálním ředitelem Spolku Ing. Martinem Procházkou.

   Spolek městu sdělil, že šlo o jednorázový únik chloru z odstaveného chlorového kompresoru provozu elektrolýzy v 7. 30 hod. Vlivem povětrnostních podmínek se látka rozšířila mimo areál podniku. Z hlediska ohrožení zdraví obyvatel jsou koncentrace chloru v ovzduší nevýznamné. Událost si nevyžádala nasazení složek integrovaného záchranného systému. Celou věc šetří Česká inspekce životního prostředí.