Odpad města třídí nová linka

Odpad města třídí nová linka
21.12.2007
Primátor města Jan Kubata dnes spolu s vedením firmy AVE CZ otevřel v Krásném Březně novou třídící linku odpadu.

   Slavnostního spuštění nové linky, která bude třídit a lisovat plasty, PET lahve, tetrapakové obaly a papír, se zúčastnil vedle primátora města Jana Kubaty také náměstek Jan Řeřicha a vedení společnosti AVE CZ v Ústí nad Labem. Její jednatel Michal Vlček řekl, že linka bude sloužit k třídění odpadu nejen z Ústecka, ale i dalších měst, například z České Lípy.

   „Jsem velmi rád, že společnost AVE modernizuje své provozy. Díky tomu i díky červencovému zavedení tříkomoditního systému třídění odpadu se daří, že Ústečané stále více a lépe třídí odpad,“ uvedl primátor Jan Kubata.

   Výstavba třídící linky stála 12 milionů korun, její kapacita bude stačit dle vedení firmy nejméně dalších deset let. Dosavadní stará linka, ze které vycházelo kolem 40 procent nevytříděného odpadu, nevyhovovala svoji kapacitou ani technologií. Nová linka zvládne vyseparovat asi 85 procent toho, co do ni obsluha vloží. Zatím v ní bude pracovat jedna směna, která za rok zvládne vytřídit 3000 tun odpadu, pokud ho bude více, nasadí společnost i směnu druhou.

   Lidé na Ústecku třídí i sklo, linkou ale neprochází. Firma ho dodává přímo odběratelům. Ústečané budou moci od příštího roku využívat speciální kontejnery, kde sklo budou třídit na čiré a barevné.

Společnost AVE CZ sváží odpad v obcích se zhruba 1,1 milionu obyvatel, kromě Ústí nad Labem například v části Prahy, v Plzni nebo Karlových Varech.