Opozice ovlivní forenzní audit

Opozice ovlivní forenzní audit
27.6.2006
Primátor Jan Kubata souhlasí s požadavkem zastupitelů Jana Michalce (KSČM) a Josefa Novosada (ČSSD), aby mohla opozice sama určit některé případy veřejných zakázek, které mají být dle jejich názoru auditovány nezávislou společností.

   Jednání zástupců města a  společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., která pro město provede forenzní audit hospodaření s dlouhodobým majetkem a ověření správnosti postupu při zadávání zakázek, proběhlo včera odpoledne. Společnost obdržela od magistrátu a městských obvodů konkrétní podklady k provedení auditu a měla by vlastním výběrovým klíčem zvolit oblasti a případy, které budou prověřovány. „Zástupci opozičních stran žádali, aby mohli sami ukázat na případy, které mají být auditovaány. Jelikož jsme audit zadali právě kvůli kritickým hlasům ze strany opozice, tak tento postup vítám a byl jsem připraven ho sám doporučit“, dodává Kubata.

           Smlouva s auditorskou společností by měla být uzavřena v průběhu července. Forenzní audit by měl město přijít na 2,2 mil. korun.