Ostatky německých vojáků uloží armáda

Ostatky německých vojáků uloží armáda
4.4.2006
Ostatky německých vojáků budou z Ústí nad Labem v nejbližších dnech převezeny do některého z vojenských prostorů.

    Dohodli se na tom dnes v Ústí nad Labem zástupci města, Lidového spolku pro péči o německé válečné hroby a představitelé ministerstva obrany.

   Přesné datum převozu ostatků bude stanoveno po projednání s vedením města Ústí nad Labem a celá dotčená oblast bude zabezpečena tak, aby nebyla ze strany veřejnosti narušena.

   Při přepravě ostatků bude dohodnuta spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí. Do doby přepravy bude objekt i nadále střežen městskou policií.  

Primátor města Ústí nad Labem bude o výsledku dnešního jednání informovat prezidenta republiky.