Pečovatelská služba má nové sídlo

Pečovatelská služba má nové sídlo
10.10.2007
Pečovatelskou službu, určenou všem potřebným občanům v jejich domácím prostředí, najdete nyní na nové adrese - Masarykova 781/318B (Zdrav. Středisko Bukov) Ústí nad Labem.

   Slavnostního otevření a prohlídky nového sídla této příspěvkové organizace se za město Ústí nad Labem zúčastnil náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Pečovatelská služba se provádí v domácnostech uživatelů a může být poskytována dlouhodobě, krátkodobě i jednorázově.

   Mezi její základní činnosti patří např.  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při  jídle, oblékání, při chůzi, pomoc při osobní hygieně a jednoduché ošetřovatelské úkony,  dovoz teplého i chlazeného jídla, pomoc při přípravě jídla, pomoc při zajištění chodu domácnosti atd. Dále nabízí tzv. Centrální tísňové volání, v případě ohrožení nebo náhlých zdravotních problémů je možnost pomocí mobilního tlačítka domů přivolat pomoc, která je v provozu nepřetržitě.


Nová centrála ústecké Pečovatelské služby se nachází ve Zdravotním středisku Bukov.