Pedagogové zahájili vědeckou konferenci

Konference, která je určena pro širokou pedagogickou veřejnost – vysokoškolským učitelům, učitelům základních a středních škol a dalším odborníkům, obsahově navazuje na již realizovaná setkání pedagogů v předchozích letech. Cílem dvoudenní konference, která probíhá na půdě Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem je konkrétní výměna zkušeností s vytvářením a zaváděním školních vzdělávacích programů do škol.