Pěšky z Větruše na Vrkoč

Pěšky z Větruše na Vrkoč
4.10.2006
V rámci projektu „Stavba – obnova turistických stezek“ byly provedeny úpravy na stezkách Větruše, Vrkoč a Nebeské schůdky v Ústí nad Labem. Přesvědčil se o tom i náměstek primátora Ústí nad Labem Tomáš Jelínek

Stezky byly realizovány na přelomu 19. a 20. století Turistickým spolkem. Nástupním místem turistické stezky Větruše-Vrkoč je lesoparková úprava u objektu Větruše, kde se nachází Památník zřízení stezky a pamětní kámen k dobudování stezky v roce 1916 (nazvána Juliova stezka). Stezka Nebeské schůdky je odvedena z rozcestí Větruše-Vrkoč a Solná stezka s možností rychlého sestupu do údolí.

V letošním roce byla v období 04/2006 až 10/2006 provedena obnova těchto turistických stezek, a to „Větruše-Vrkoč“ o délce 3 936 metrů a „Nebeské schůdky“ o délce 710 metrů. Realizaci akce prováděla na základě výběrového řízení firma ERVE s.r.o., Ústí nad Labem.  Celkové náklady  na obnovu stezek byly podle Smlouvy o dílo ve výši  7 905,8 tis.Kč, z toho dotace ze SFŽP ČR činila 4 000,3 tis.Kč.

 

Součástí obnovy stezek bylo i zpevnění okrajů.