Podnikatelé nahlédli do návrhu rozpočtu

Podnikatelé nahlédli do návrhu rozpočtu
10.12.2003
Návrh rozpočtu města na příští rok představili včera večer podnikatelům a novinářům v kongresovém centru hotelu Vladimir primátor Mgr. P. Gandalovič a jeho finanční náměstek Ing. M. Harciník.

   “Pro ústecké podnikatele je jistě příjemnou informací, že na investice půjde přes 252 miliónů korun, což je zhruba stejná částka, jako letos”, říká primátor.

   Rozpočet města je navrhován jako vyrovnaný s příjmy a výdaji 1,44 miliardy korun. Městské obvody obdrží 266,2 mil. Kč, z nichž 186,5 mil. je určeno na výplatu sociálních dávek. Mzdový limit zaměstnancům, včetně strážníků městské policie, je stanoven na 124,6 mil.

   Co se týče investic, nejvíce finančních prostředků vynaloží město na již rozestavěné akce. První etapa rekonstrukce Zimního stadionu, včetně výměny ledové plochy, přijde na 28 miliónů a pouze o tři a půl miliónu korun méně bude stát výstavba spínací stanice elektrického napětí a dokončení páteřní komunikace v průmyslové zóně severní Předlice. Náklady ve výši 24 mil. si vyžádá rekonstrukce Činoherního studia a 21 mil. Kč bude zapotřebí na revitalizaci Letního kina. Nelze zapomenout ani na vybudování geotermálního vytápění ZOO s potřebou 16,32 mil. a bytovou výstavbu na Bukově (12,1 mil.).

   V seznamu investic do majetku města figurují např. světelně řízená křižovatka Malátova – Hoření za 4,5 mil. korun a více než jedenáctimiliónová stavba atletické dráhy s umělým povrchem na Městském stadionu. Největší rozvojovou investicí s rozpočtem 15,35 mil. pro rok 2003 je položení finální vrstvy komunikací a chodníků v lokalitě Nové Skorotice, kde město ve spolupráci se soukromým investorem připravuje podmínky pro výstavbu více než stovky rodinných domků.

   “Město nikdy nefinancovalo svůj provoz z úvěru a v příštím roce tak neučiní ani v případě investic. Realizace investičních akcí bude v následujícím roce financována z prodeje a pronájmu majetku města, což bude mimo jiné znamenat, že dojde k úplnému dokončení procesu privatizace městských bytů. Město by v roce 2004 mělo prodat převážnou většinu majetku, který bezprostředně nepotřebuje”, říká Harciník.

   Aby bylo podle Harciníka možné uskutečnit investiční záměry města, bylo nutné přistoupit k výrazným úsporám v provozním rozpočtu. “Na investice půjde i celá finanční rezerva z minulých let", dodává.