Pomoc k svépomoci

Pomoc k svépomoci
4.10.2006
Objevit a rozšířit vlastní možnosti řešení nelehké situace, v níž se nacházejí lidé bez zaměstnání, pomáhá Kofodeova škola v Ústí nad Labem.

Do nově otevřené pobočky, která zahájila svou činnost na konci roku 2005 v Ústí nad Labem – Doběticích, dnes zavítal náměstek primátora Tomáš Jelínek.

Posláním Kofoedovy školy je pomáhat lidem bez zaměstnání objevit a rozšířit vlastní možnosti řešení situace, v níž se nacházejí a kterou chtějí změnit.

Východiskem Kofoedovy školy je přesvědčení, že znovu získat sebevědomí, identitu, začlenit se do společnosti, získat nové dovednosti, rozšířit své vědění, vypořádat se se sociální závislostí, měnit svou psychiku, sociální a materiální situaci lze skrze práci.

Kofodeova škola nabízí: sociální poradenství, sociálně‑edukační aktivity /kurzy - Anglický, německý, ruský a slovenský jazyk, základy práce na PC: Windows a MS Word, MS Excel a internet, psaní všemi deseti, obchodní korespondence aj./ a pracovně-rehabilitační aktivity.