Povodně prý budou častější

27.6.2003
Připravovaná povodňová opatření na Střekovském nábřeží považuje primátor města Ústí nad Labem Mgr. Petr Gandalovič za velmi efektivní, pokud jde o srovnání počtu ochráněných obyvatel a finančních nákladů.

Primátor to včera řekl na zasedání Povodňové komise obce s rozšířenou působností, když se seznámil s prezentací Povodňového modelu Labe v úseku Mělník – Hřensko společnosti DHI Hydroinform. Šlo o projekci záplavových území s vyznačením protipovodňových opatření. “Na základě tohoto modelu i dalších informací musíme zhodnotit situaci a říci, kde v budoucnosti povolíme lidem stavět, a kde nikoliv”, řekl vedoucí oddělení územního plánování Ing. Dušan Oslej. “Krajský úřad v nejbližší době stanoví záplavové území Labe, včetně “aktivní zóny”, ve které bude výstavba výrazně omezena”, dodal Mgr. Gandalovič.

Jak povodňovou komisi informoval vedoucí investičního odboru MmÚ Jiří Čaloun, na Střekovském nábřeží nyní probíhá geologický průzkum s cílem zjistit propustnost podloží. Koncem srpna dojde k jeho vyhodnocení a zpracování projektu, jenž by měl v kilometrovém úseku od Rybářské bašty až k železničnímu mostu počítat s kombinací pevných a mobilních protipovodňových stěn. Celkové náklady nepřesáhnou 20 miliónů korun.

Podle slov pracovníků Povodí Labe budou povodně častější. Tzv. malé povodně lze očekávat čtyřikrát až pětkrát do roka. Nelze se prý ani domnívat, že srpnová povodeň se již za našeho života neobjeví. Příkladem může být německý Kolín nad Rýnem, kde se 100letá voda objevila v posledních třech letech sedmkrát.

Povodňová komise na závěr svého jednání vyzvala majitele staveb a pozemků v záplavových územích, aby zpracovali své povodňové plány – zákon o vodách jim to totiž nařizuje.