Pozor - sledujte změny v MHD!

Pozor - sledujte změny v MHD!
26.4.2006
Z důvodu rekonstrukce komunikace Masarykova (od kruhové křižovatky U Vladimiru ke křižovatce ulic Masarykova - Pařížská) a revitalizace Mírového náměstí (ulice Revoluční) bude ve dnech 29. a 30. dubna 2006 zavedena na všech trolejbusových linkách náhradní autobusová doprava.

   Vzhledem k uzavírkám uvedených komunikací bude náhradní doprava provozována po objízdných trasách, na které budou přesunuty i náhradní zastávky. Zastávka Mírové náměstí (pro směr Dobětice a Kr. Březno) bude přesunuta do ulice Hrnčířská (k ulici V Jirchářích). Zastávky Divadlo (směr Hraničář) budou přesunuty do zastávky Divadlo linek č. 6, 12, 57 a 62 (směr Předlice) a zastávky Hraničář (pro všechny směry) budou přesunuty do ulice Panská (u budovy Městských lázní).

   Od 7:00 hod. je naplánováno zahájení objízdné trasy a přesunutí zastávek pro Mírové náměstí a od 9:00 hod. zahájení objízdné trasy a přemístění zastávek Divadlo a Hraničář pro Masarykovu ulici. Ukončení objízdných tras a obnovení zastávek bude provedeno operativně.