Pozvánka na veřejné projednání Koncepce snižování emisí a imisí

15.10.2003
Veřejné projednání je určeno široké veřejnosti města Ústí nad Labem s cílem zapojit veřejnost do řešení projektu, získat a projednat její připomínky.

Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe, o. p. s.,
ENVIROS, s.r.o. a
Krajská energetická agentura Ústeckého kraje
s podporou
Města Ústí nad Labem

si Vás dovolují pozvat na

Veřejné projednání Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek na území města Ústí nad Labem,

které se koná dne 23. října 2003 od 15.30 hodin
v zasedací místnosti ARR Euroregionu Labe, o. p. s., Rooseveltova 1804/2,
Ústí nad Labem.

Veřejné projednání je určeno široké veřejnosti města Ústí nad Labem s cílem zapojit veřejnost do řešení projektu, získat a projednat její připomínky.

Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na internetových stránkách:

http://www.arrel.cz/ksei

„podporuje Nadace Open Society Fund Praha“