Pracovní výjezd v rámci projektu Mobility Irsko

Pracovní výjezd v rámci projektu Mobility Irsko
13.9.2007
V červnu se uskutečnil pracovní výjezd představitelů města Ústí nad Labem a organizací působících v sociální oblasti do Irského městečka Belmullet.

Od 3.-10.6.2007 se uskutečnil pracovní výjezd představitelů města Ústí nad Labem a organizací působících v sociální oblasti do Irského městečka Belmullet za účelem  získání nových zkušeností a znalostí v oblasti sociální integrace osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím podporovaného zaměstnávání, dalšího odborného vzdělávání a celoživotního vzdělávání. Výměnný pobyt byl jedním z aktivit projektu s názvem  „Výměna a přenos know-how v oblasti vzdělávání a podporovaného zaměstnávání – MOBILITY Irsko“, který svými prostředky významně podpořila Evropská unie programem Leonardo da Vinci a jehož koordinující organizací bylo Centrum komunitní práce v Ústí nad Labem.

Účastníky výměny byli: náměstek primátora Statutárního města Ústí nad Labem  Mgr. Arno Fišera, zástupce ředitele o.s. White Light I.   Mgr. Tomáš Kříž, ředitelka  Centra komunitní práce v Ústí nad Labem a předsedkyně Rady sdružení o.s. FOKUS Ústí nad Labem PhDr. Lenka Krbcová Mašínová, vedoucí odboru trhu práce Úřadu práce v Ústí nad Labem Ing. Jan Kvasnička,  projektové manažerky Centra komunitní práce  Mgr. Jitka Blažková a Petra Severová, vedoucí chráněných dílen o.s. FOKUS Ústí nad Labem Bc. Martin Lán a odborný asistent Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně Ústí nad Labem  Mgr. Otakar Fleischmann.

Během týdenního běhu navštívili organizace působící v oblasti podporovaného zaměstnávání, dalšího vzdělávání a organizace pracující s osobami se zdravotním postižením napříč celým poloostrovem, kde prezentovali náš systém práce a kde se tamní organizace snažili zprostředkovat ověřené metody, systémy a přístupy v oblasti péče o zdravotně postižené a jejich následný přenos do českého prostředí.

Výsledky pracovní cesty včetně odkazů na Irské organizace budou prezentovány na diseminačním semináři v září a v projektovém bulletinu, který bude zdarma distribuován zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Zájemci o tento bulletin se mohou obrátit s žádostí o jeho zaslání na koordinátorku projektu Petru Severovou, email: severova@ckpul.cz. (http://www.ckpul.cz/projekty/pzakt3.htm)


Erric Community Development Project, Belmullet


FÁS (Národní úřad pro zaměstnanost a vzdělávání), Ballina


Irská asociace vozíčkářů, Belmullet


Národní vzdělávací síť, Castlebar