Pravidla udělování čestných občanství

1.3.2004
Rada města vyslovila souhlas s návrhem zásad udělování čestného občanství města Ústí nad Labem. Primátor Mgr. P. Gandalovič jej předloží ke schválení zastupitelům.

    Podle návrhu je čestné občanství udělováno Zastupitelstvem města jako výraz ocenění mimořádných zásluh o město Ústí nad Labem, jako zvláštní projev úcty významným představitelům české, evropské i světové kultury, sportu a politiky, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města, dále jako zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž dílo má úzký vztah k městu či za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, jež znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických či kulturních hodnot Ústí nad Labem.

   Čestné občanství může být uděleno nejen občanům České republiky, ale i cizím státním příslušníkům.

   Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat zastupitelé a občané jejich prostřednictvím. Vyznamenaný by měl obdržet listinu se symboly města z rukou primátora na jednání Zastupitelstva města nebo při jiné slavnostní příležitosti.