Prevence kriminality má 9 projektů

17.3.2004
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Program prevence kriminality na rok 2004 a uložilo primátorovi města Mgr. P. Gandalovičovi informovat jej o výsledku přiznání státní dotace na zvolené projekty.

     Komise prevence kriminality vybrala 9 projektů s předpokládanými náklady téměř 1,4 mil. korun, přičemž do výběrového řízení se přihlásilo projektů 17. Město bude na vybrané akce usilovat o státní dotaci 606 tis. Kč. Jedná se o projekty ”Městská policie dětem”, ”Město dětem – sportovní hřiště” a ”Dítě – škola – společnost” Spirály, o. s.. Dále to jsou např. lyžařský výcvik a kroužek cykloturistiky ZvŠ Střekov.