Primátor na recepci u velvyslance USA v ČR

Primátor na recepci u velvyslance USA v ČR
6.9.2006
Primátor Kubata se na osobní pozvání velvyslance USA v ČR, pana J.W. Cabanisse, zúčastnil slavnostní recepce v rezidenci velvyslanectví.

U příležitosti ukončení své mise v České republice pozval velvyslanec Spojených států pana primátora Kubatu na slavnostní recepci, která se konala v rezidenci velvyslanectví USA v Praze za účasti představitelů měst, obcí a politického života. V úvodu setkání pan velvyslanec Cabaniss především poděkoval všem za jejich účast na této významné a slavnostní příležitosti, jakou je ukončení jeho mise v ČR a za vstřícnost a přátelská přijetí, se kterými se setkával po celou dobu výkonu své funkce při svých cestách po České republice. V následující neformální diskuzi pan velvyslanec Cabaniss hovořil s primátorem Kubatou a dalšími zúčastněnými především o budoucnosti vztahů mezi ČR a USA. Ujistil přítomné, že nový velvyslanec USA, p. Richard Graber, který by měl od 23. září nahradit p. Cabanisse, naváže na dosavadní činnost úřadu a bude pokračovat v dosavadní vynikající spolupráci mezi ČR a USA. Pan velvyslanec se v závěru recepce přislíbil, že se zcela jistě do České republiky vrátí a velmi rád znovu navštíví Ústí nad Labem. Primátor Kubata panu velvyslanci popřál mnoho úspěchů v jeho dalším životě a ujistil ho, že bude v Ústí nad Labem vždy vítaným a váženým hostem.