Primátor o podpoře podnikání

Primátor o podpoře podnikání
13.3.2007
Primátor města Jan Kubata se odpoledne setkal na Větruši se zástupci Agentury pro podporu podnikání a investic Czechinvest.

   Smyslem setkání, kterého se vedle primátora zúčastnili také hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, generální ředitel Czechinvestu Tomáš Hruda a ředitelka jeho regionální kanceláře Lucie Podrápská, bylo shrnutí výsledků tříletého působení ústecké kanceláře a zejména představení novinek. Ty do systému podpory podnikání přináší Operační program Podnikání a inovace.

   V úvodním projevu primátor Jan Kubata ocenil práci ústecké pobočky Czechinvestu a připomněl, že město Ústí nad Labem  je velmi úspěšným žadatelem na poli získávání prostředků z vnějších finančních zdrojů.  

   „Uvedu jen několik příkladů - více než 90milionovou dotaci z evropských strukturálních fondů na první etapu revitalizace městského centra, získání téměř 70 milionů korun od Evropského fondu pro regionální rozvoj na nákup šesti nových bezbariérových trolejbusů, či dotaci Evropské unie ve výši 27 milionů korun na revitalizaci Habrovického rybníku,“ uvedl Kubata.

    V letech 2007 – 2013 si bude moci Česká republika „sáhnout“ na 773 miliard korun z Evropské unie. Česká republika bude tyto prostředky čerpat prostřednictvím 15 operačních programů. Ústí nad Labem se týká osm z nich: Podnikání a inovace, Výzkum a vývoj pro inovace, Životní prostředí, Doprava, Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný Operační Program a Regionální OP Severozápad.

   „Město Ústí nad Labem chce ve zmíněném období získat z prostředků EU tři miliardy korun,“ dodal Kubata. Tyto peníze chce město využít na obnovu vozového parku dopravního podniku, budování protipovodňových opatření, pokračování rekonstrukce centra města či na obnovu komunikací.

Primátor města Jan Kubata při úvodním projevu na Větruši se zástupci Czechinvestu.

 

Jan Kubata se seznamuje s novinkami ústecké regionální kanceláře Czechinvestu.