Primátor: politici za plné jízdné !

Primátor: politici za plné jízdné !
12.1.2007
Je to několik dní, co jsem vydal řediteli Dopravního podniku Pavlu Havránkovi jednoznačný pokyn zahrnout do nového tarifu MHD odstranění zvýhodněného jízdného pro členy zastupitelstev města a obvodů.

    Zastupitel bude platit stejnou částku, jako každý jiný občan.

   Na jednání představenstva Dopravního podniku o novém tarifu jsme projednávali mnoho variant i podvariant. Nejzodpovědněji a nejdéle jsme hovořili o sociálních dopadech na matky s dětmi a seniory. Já osobně jsem v rámci schváleného řešení považoval za samozřejmé, že zastupitelé zaplatí plné jízdné – zde si klidně dovolím přiznat chybu, že jsem ve spleti desítek stran, tabulek a několika set různých kolonek přehlédl řádek, který o jízdném členů zastupitelstva pojednává. Na druhé straně považuji také za chybu, že vedení Dopravního podniku tuto důležitou věc na jednání představenstva samo neotevřelo. Velice jsem se rozčílil, když jsem se dozvěděl, že má být zmíněné privilegium zachováno.

   Tarif MHD platný od 1. dubna 1998 umožňoval členům zastupitelstev využívat prostředky MHD zdarma. Zhruba o rok a půl později vešel v platnost nový tarif, jenž těmto osobám umožnil jezdit za 1000 korun ročně. Nyní už žádná taková výhoda pro politiky neexistuje. Domnívám se, že je to naprosto správné.

 

 

                                                                                                                               Jan Kubata

                                                                                                                                primátor města

                                                                                                                                Ústí nad Labem