Primátor přivítal nové studenty UJEP

Primátor přivítal nové studenty UJEP
1.10.2003
Primátor města Ústí n/L Mgr. Petr Gandalovič dnes v univerzitní aule přivítal nové studenty Pedagogické fakulty UJEP. Stalo se tak poté, co při imatrikulaci složili slavnostní slib.

   “V Ústí nad Labem bude většina z Vás nejen studovat, ale také žít. Zejména díky univerzitě je Ústí stále častěji prezentováno jako město mladých lidí a já bych si moc přál, abyste byli nejen studenty, ale také těmi, kteří svými názory a podněty aktivně zasahují do života města a jeho okolí. Abyste mě i ostatním otevřeně říkali své vize a představy o tom, kam bychom se měli v budoucnosti ubírat, kde je potřeba něco zlepšit, prostě co se Vám líbí nebo nelíbí,” řekl primátor.

   Jak dále prohlásil, postupné předávání nemocničního areálu do rukou vysokoškoláků je jedním z mnoha bodů smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem a univerzitou, která by měla být v nejbližší době podepsána. Smlouva také umožní studentům konzultace či krátkodobé stáže na vybraných odborech magistrátu a poskytnutí finančních prostředků univerzitě formou grantů. Nejlepší studenti budou nadále dostávat stipendia primátora a obvodních starostů. Město bude v neposlední řadě dle svých možností poskytovat byty pracovníkům univerzity. Ta se naopak zavazuje řešit projekty, které přinesou městu prospěch. Univerzita bude spolupracovat s odbornými útvary města při řešení specifických problémů, např. sledováním situace etnických a sociokulturních skupin, podporou rozvoje česko – německých vztahů v příhraničním regionu a sociologickými výzkumy. Obě strany budou konzultovat vývojové trendy v oblastech regionálního rozvoje, podporovat rozvoj kulturního života ve městě a spolupracovat při realizaci projektů Evropské unie.

   Přihlášku ke studiu podalo letos na UJEP 8380 osob, přičemž zapsáno jich je 2527.