Primátor se setkal s vedením UJEP

23.3.2004
Projednávání velkého množství námětů spolupráce města a univerzity bylo tématem dnešního setkání primátora města Mgr. Petra Gandaloviče a jeho náměstka Mgr. Jana Kubaty s rektorem UJEP doc. PhDr. Zdeňkem Havlem, CSc. a dalšími představiteli vedení univerzity.

  Obě strany se dohodly např. na posílení role UJEP v rámci současných investičních aktivit. “Univerzita má Ústav techniky a řízení výroby a jeho studenti by mohli najít uplatnění např. u zahraničních společností, které vstupují do průmyslové zóny v severních Předlicích. Tyto firmy začnou již brzy s náborem kvalifikovaných pracovních sil. Město by mělo investorům vstupujícím do Ústí tento ústav představit, třeba i formou osobní návštěvy”, říká primátor.

  Město a UJEP budou i nadále společně usilovat o vytvoření campusu jako kompaktního univerzitního celku v prostorách starého areálu Masarykovy nemocnice. O řadě důležitých věcí je třeba jednat s novým vedením nemocnice – jde se např. o otázku uvolnění pavilonu “A”. “Hovořili jsme také o možnosti ustavení odborné pracovní skupiny k vybudování campusu, abychom tomuto cíli dali koncepční ráz a postupovali společně”, dodává Kubata.

  Primátor města Mgr. Gandalovič také přijal nabídku stát se členem Vědecké rady UJEP.