Primátor slíbil Černohorské podporu

Primátor slíbil Černohorské podporu
1.3.2006
Osobní podporu v získávání peněz na letošní provoz centra Českého červeného kříže v Ústí nad Labem dnes vyslovil její ředitelce Neveně Černohorské primátor města Petr Gandalovič.

   Centrum potřebuje na roční provoz nejméně půl miliónu korun. O příspěvek kolem 400 tisíc Kč bude organizace žádat Krajský úřad, zbytek musí sehnat jinde. „Paní Černohorské jsem slíbil, že budu jednat s některými ústeckými podniky a firmami o tom, aby místnímu Českému červenému kříži sponzorsky přispěly. Zároveň budu usilovat, aby byl Krajský úřad k její žádosti vstřícný“, řekl primátor.

   Gandalovič a Černohorská dnes hovořili rovněž o náplni činnosti denního centra. „Doporučil jsem paní ředitelce, aby se její činnost zaměřila co nejvíce na akutní péči o bezdomovce s tím, že centrum ČČK by poskytovalo služby až do deseti hodin večer. K tomu by samozřejmě bylo zapotřebí napsat projekt s žádostí o spolufinancování ze strany města. Je to téma k dalšímu jednání“, uzavřel Gandalovič.

   Primátor dnes ČČK přivezl i zimní oblečení, ze kterého jeho dcery již vyrostly.