Primátor v DD Dobětice

Primátor v DD Dobětice
24.8.2006
Primátor Jan Kubata dnes navštívil další domov důchodců, tentokrát v Doběticích.

Primátor se v rámci své návštěvy setkal nejen s paní ředitelkou, Ing. Holinkovou, ale i se samotnými obyvateli domova důchodců. V rámci diskuse jim odpovídal na dotazy, které se týkaly nejen jejich každodenních starostí a problémů, ale například i současného stavu a plánovaných změn legislativy,  které se zásadním způsobem dotknou způsobu fungování jejich domova.

"Mohu Vás ujistit, že jako zástupce města Ústí nad Labem udělám vše pro to, aby kvalita Vašeho života zůstala i do budoucna bez ohledu na změny v zákonech nejméně na stejně vysoké úrovni, jako dnes", ujistil klienty domova důchodců primátor Kubata. 

Po skončení diskuse byl primátor ze strany důchodců obdarován vlastnoručně vyrobenými upomínkovými předměty. V závěru své návštěvy jednal s paní ředitelkou o konkrétních provozních problémech domova důchodců.