Primátor v Ústavu sociální péče v Hliňanech

Primátor v Ústavu sociální péče v Hliňanech
1.9.2006
Dalším místem, které navštívil primátor Kubata v rámci návštěv organizací, zřízovaných městem, byl Ústav sociální péče v Hliňanech.

     Primátora přijala paní ředitelka Mgr. Róblová. Seznámila ho nejprve se základními informacemi o ústavu. ÚSP Hliňany je umístěn v historickém objektu ze 14.století s prostornou zahradou. Od roku 1967 slouží objekt jako ÚSP pro mentálně postižené dívky a ženy. V roce 1995 se ÚSP stal samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací. Jeho zřizovatelem je město Ústí nad Labem. V ústavu jsou celoročně umístěny dívky a ženy se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami. Kapacita zařízení činí 40 lůžek a 3 azylová pro přechodný pobyt. O klientky pečuje vyškolený zdravotnický personál a výchovný personál, externí ošetřující lékařka a psychiatr.

    Paní ředitelka seznámila primátora během návštěvy rovněž s provozními problémy, které vyplývají především z nevyhovujícího technického stavu budovy. Primátor přislíbil, že se všemi pojmenovanými problémy bude zabývat a hledat pro ně vhodné řešení.

    „Upřímně obdivuji Váš trpělivý přístup k tak náročné práci, kterou zde vykonáváte, zejména s přihlédnutím ke složitým podmínkám, které s sebou umístění ústavu v této nevyhovující a zastaralé budově přináší. Je evidentní, že svou práci vnímáte spíše jako své poslání, což si zasluhuje úctu a poděkování“, řekl mimo jiné primátor.