Primátor zahájil diskusi o zdravém městě

Primátor zahájil diskusi o zdravém městě
19.9.2006
Primátor Kubata společně se svým náměstkem Jelínkem včera odpoledne slavnostně zahájili veřejnou diskusi k „Plánu zdraví a kvality života“, tzv. „Fórum Zdravého města Ústí nad Labem“.

Veřejné projednání „Plánu zdraví a kvality života“, tzv. „Fóra Zdravého města Ústí nad Labem“, se uskutečnilo v prostorách sálu Národního domu v Ústí nad Labem. Za velkého zájmu veřejnosti probíhalo ve skupinách dle jednotlivých oblastí projednání „Plánu zdraví a kvality života“. Po celkovém shrnutí připomínek došlo na všeobecnou diskusi a zaznamenání všech vzešlých podnětů za účelem jejich budoucího začlenění do plánů rozvoje města a dalších koncepčních materiálů, ovlivňujících další směřování města Ústí nad Labem.

 

„Těší mne, když vidím, jak aktivně se obyvatelé Ústí nad Labem zajímají o budoucí vývoj svého města. Nikdo jiný nemůže lépe pojmenovat konkrétní problémy života v našem městě a pomoci s jejich řešením a budoucím rozvojem, než ten, kdo zde žije,“ řekl mimo jiné primátor Kubata.