Primátoři o nekvalitních zákonech

Primátoři o nekvalitních zákonech
16.11.2007
Primátoři statutárních měst jednali dva dny v Ústí nad Labem o městských částech a obvodech i zlepšení práce ÚHOS.

    Na programu byly rovněž vodohospodářské stavby a čerpání finančních prostředků z evropských fondů. „Jednali jsme rovněž o návrzích některých zákonů, které nejsou se starosty a primátory konzultovány nebo v nich nejsou připomínky měst a obcí dostatečně zohledněny,“ říká primátor Ústí nad Labem Jan Kubata.

    Usnesení ze zasedání Komory statutárních měst dne 16. listopadu 2007

    Komora statutárních měst Svazu měst a obcí ČR:

 

  • prohlašuje, že se statutární města cítí ohrožena záplavou nekvalitních návrhů zákonů, které nejsou dostatečně konzultovány a mohou negativně ovlivnit kvalitu výkonu veřejné správy na místní úrovni. Díky tomu je Komora statutárních měst rozhodnuta zintenzívnit svoji činnost a scházet se každý měsíc,
  • upozorňuje, že jedním z takových nekvalitních návrhů zákonů je návrh novely zákona o obcích, který zavádí nové zbytné postupy při řízení obce, neúměrným způsobem zvyšuje administrativu a byrokratické zatížení obcí, otevírá příležitosti ke korupci a může tak paralyzovat činnost obcí. Z výše uvedených důvodů důrazně požaduje, aby byl návrh vyřazen z legislativního procesu,
  • navrhuje v rámci reformy veřejné správy zrušit městské části a obvody v územně členěných statutárních městech (kromě hlavního města Prahy) s cílem uspořit finanční prostředky a zefektivnit veřejnou správu,

·         poukazuje na: neúměrně dlouhé rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, vydávání nejednoznačných rozhodnutí, nekorektní postup při zveřejňování rozhodnutí (zveřejnění informací o rozhodnutí před tím, než se s ním mohou seznámit hlavní aktéři) a nemožnost získat závazná stanoviska k řešení problémů, na které se města dotazují,

  • vyzývá vedení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k jednání se Svazem měst a obcí ČR s cílem dosáhnout nápravy současného stavu a zefektivnění činnosti ÚHOS,
  • upozorňuje, že díky výsledkům jednání ministra Bursíka s Evropskou komisí k vodohospodářským smlouvám nebude zabezpečen přísun prostředků z EU na realizaci vodohospodářských projektů. Tím hrozí rozpad principu solidarity mezi malými a velkými obcemi v ceně vody, který se reálně projeví v navýšení stočného a vodného, což bude sociálně neúnosné pro téměř tři miliony obyvatel České republiky,
  • upozorňuje, že statutární města podají žalobu na Českou republiku k soudu do Štrasburku, pokud bude schválena současná podoba nového herního zákona, podle kterého budou moci získat provozovatelé licenci ministerstva financí k provozování herních automatů bez souhlasu obcí.