Primátoři o penězích z EU

Primátoři o penězích z EU
22.1.2007
O problematice čerpání peněz z fondů Evropské unie jednali dnes na ústeckém magistrátu primátoři statutárních měst Ústeckého kraje.

    „Shodli jsme se, že následující programové období EU bude pro rozvoj měst nejdůležitější v jejich dosavadní polistopadové historii a že je naším společným zájmem vyčerpat alokované peníze v plné výši“, řekl primátor města Jan Kubata.

   Primátoři se také dohodli, že vypracují společný návrh postupu čerpání finančních prostředků v rámci ROP Severozápad NUTS 2, jenž bude jako závazné stanovisko předán krajskému hejtmanovi Jiřímu Šulcovi.

   V letech 2007 – 2013 si bude moci Česká republika „sáhnout“ na 773 mld. korun z Evropské unie. Česká republika bude tyto prostředky čerpat prostřednictvím patnácti operačních programů. Ústí nad Labem se týká osm z nich: Podnikání a inovace, Výzkum a vývoj pro inovace, Životní prostředí, Doprava, Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Integrovaný OP a Regionální OP Severozápad.