Primátorské stipendium F. Moučkovi

Primátorské stipendium F. Moučkovi
12.12.2005
Stipendium primátora města ve výši 20 tisíc korun získal letos Mgr. Filip Moučka z Přírodovědecké fakulty UJEP. V aule univerzity mu ho slavnostně předal náměstek primátora Jan Kubata.

    Filip Moučka je absolventem magisterského programu Fyzika oboru Počítačové modelování ve vědě a technice. Nyní pracuje jako student 1. ročníku doktorského studia na projektu Struktura komplexních tekutin na fázovém rozhraní. Je členem vědecké společnosti European Molecular Liqid Group.

   Desetitisícová stipendia starostů městských obvodů obdrželi Mgr. Jiří Škvor (PřF), Bc. Martin Merker (FSE), Kateřina Šachová (FUUD) a Kateřina Tošková (PF).