Primátorské stipendium Karlu Knopovi

Primátorské stipendium Karlu Knopovi
15.12.2004
Stipendium primátora města ve výši 20 tisíc korun obdržel dnes z rukou Petra Gandaloviče student 4. ročníku bakalářského programu Výtvarná umění oboru Fotografie Karel Knop. Jeho studijní průměr za uplynulé ročníky činí 1,23.

    Karel Knop, který v současné době působí na jednosemestrální stáži na Fachhochschule für Technik und Wirtschaft v Berlíně, patří již od prvního ročníku mezi výrazné osobnosti Ateliéru fotografie. Vyniká výtvarnou kreativitou a osobitým přístupem při řešení všech zadání.  Zúčastňuje se domácích i zahraničních workshopů a výstav (Praha, Paříž, Wroclav, Drážďany, aj.).

   Desetitisícové stipendium starostů městských obvodů dostali Barbora Řebíková (PF UJEP), David Bergman (FSE UJEP), Irena Hrzánová (FŽP UJEP) a Václav Novák (PF UJEP). Příjemcem stipendia starosty Trmic ve výši 5 tisíc korun je Bc. Martin Merker.

   „Ani letos nebylo vybírání nejlepších studentů jednoduché. Přihlíželi jsme nejen k prospěchu, ale také k navazujícím aktivitám“, říká jeden z členů hodnotící komise a náměstek primátora Tomáš Jelínek.