Primátorské stipendium Martinu Krskovi

Primátorské stipendium Martinu Krskovi
14.12.2006
Student historických věd Martin Krsek obdržel letošní dvacetitisícové stipendium primátora města Jana Kubaty.

   Martin Krsek má za poslední dva roky studia průměr známek 1,15. Intenzivně se zabývá popularizací regionální historie. Publikuje pravidelně články se zajímavými tématy z dějin Ústí nad Labem a Ústeckého kraje, a to v celostátních i místních médiích. Je také spoluautorem projektu muzea s názvem „Ústecká nej“, což je sestavení výčtu všech pozoruhodností, jimiž Ústí v celorepublikovém i celoevropském měřítku vyniká.

   Různou měrou se Martin Krsek podílí i na dalších podobných projektech, např. na konferenci „I oni byli proti fašismu“ v rámci projektu „Dokumentace antifašismu“. Zapojil se též do realizace projektu dokumentujícího areál budoucího studentského campusu.

   Jako jednatel Ústecké vlastivědné společnosti organizuje a připravuje přednášky pro veřejnost: v poslední době např. „Heinrich Lumpe – ústecký obchodník a zakladatel první středoevropské ptačí rezervace.“

   Hlavním cílem práce Martina Krska  je podle jeho slov zviditelňování regionu v rámci republiky a upevňování patriotismu mezi Ústečany.

 

První řada v univerzitní aule patřila oceněným studentům.