Přípravné třídy se osvědčily

Přípravné třídy se osvědčily
2.6.2005
Radní zřídili na čtyřech základních školách přípravné třídy, které budou žáci navštěvovat už v příštím školním roce. Jde o ZŠ Hlavní, Anežky České, SNP a Školní náměstí.

  Přípravné třídy se v minulých letech velice osvědčily. Vznikají tam, kde je zapotřebí, aby zejména děti pocházející ze znevýhodněného sociokulturního prostředí vyrovnaly ztrátu před ostatními dětmi. Rozpočet města není zřizováním těchto tříd zatížen, mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu.