Přístavní ulice odolá velké vodě

Přístavní ulice odolá velké vodě
8.2.2007
Do tří let budou na ústecké silnici v Přístavní ulici čtyři jízdní pruhy a další stavební úpravy odstraní její časté uzavírky kvůli velké vodě.

     Městu to na středečním jednání oznámili představitelé Ředitelství silnic a dálnic.

   „Tuto mimořádně důležitou investici prosazovalo vedení města mnoho let. Díky personálním změnám ve vedení Ředitelství silnic a dálnic došlo k vyřízení celé záležitosti ve prospěch města v průběhu posledních dvou měsíců,“ uvádí náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Ředitelství silnic a dálnic převezme v nejbližší době od města rozpracovanou projektovou dokumentaci na celou akci. Dokončí projektové práce a vyhlásí výběrové řízení na dodavatele stavby. Její realizace, která má trvat zhruba dva roky, by mohla začít už letos na podzim.

   Zkapacitnění silnice I/30 v Přístavní ulici si vyžádá kolem 450 miliónů Kč. Rozpočet města Ústí nad Labem se bude podílet čtyřiceti milióny korun, dalších osmnáct miliónů půjde z rozpočtu Ředitelství vodních cest. „Zbytek uhradí Ředitelství silnic a dálnic, a to díky vstřícnému přístupu Ministerstva dopravy a Státního fondu dopravní infrastruktury“, říká Řeřicha.

   Projekt počítá také s úpravou podjezdné výšky pod starým silničním mostem tak, aby zde kamiony už neměly problém projíždět..

   V dokumentaci pro stavební povolení je uvedeno, že stavba proběhne po polovinách. V první fázi bude budována její pravá strana přiléhající k řece. Doprava má být ponechána obousměrně v levé části vozovky. V pravé části bude založena a vybudována železobetonová konstrukce včetně balastního betonu, odvodňovacího zařízení, izolace proti vodě a vozovkového souvrství tak, aby do této části byla převedena doprava. Obdobně bude budována druhá strana s tím, pracovní spára uprostřed podélného směru bude zmonolitněna. Jelikož se však na konečné podobě projektu bude ještě pracovat, může zde dojít ke změnám.

   „Celý projekt řeší zlepšení průjezdnosti městem strategickou komunikací s napojením na Německo, a to i v době pravidelných záplav. Státní silnice v Přístavní ulici se zatápí jako první a to působí městu velké dopravní problémy. Stát si uvědomil svou zodpovědnost a já z toho mám velkou radost,“ dodává primátor Jan Kubata.

    Náměstek ministra dopravy Jiří Hodač rovněž na zmíněném jednání informoval, že už počátkem příštího roku začne výstavba posledního úseku dálnice D8.