Pro "novou nemocnici" dvě zastávky

21.10.2003
Rada města uvolnila 1,5 mil. Kč na akci “Trolejbusová trať Vinařská – záliv MHD”, jejímž cílem je zlepšení dopravní obslužnosti areálu nemocnice vzhledem k jejímu přestěhování do nových prostor na Bukově.

   Město využije toho, že Ředitelství silnic a dálnic provádí v současné době rekonstrukci silnice I. třídy č.30, jejíž součástí je i obnova vozovky v ul. Sociální péče podél areálu Masarykovy nemocnice na Bukově. Probíhající práce na komunikaci umožňují již v této době realizovat zřízení dvou nových zálivů zastávek MHD v horní části areálu nemocnice a ještě před výstavbou trolejbusové trati zajistit zvýšení komfortu pro návštěvníky nemocnice.